AWS elb-us-gov-west-1

Dashboard

Applications

cloud.gov customer applications

cloud.gov customer access

Logs front end

AWS EC2-us-west-1

Services cloud.gov depends on

Login

cloud.gov website

API

AWS EC2-us-west-2

AWS CloudFront

Logs intake and storage

Service - CDN (cdn-route)

AWS ELB-us-west-1

Service - Relational databases (RDS)

AWS ELB-us-west-2

Service - S3

Service - Service account

AWS RDS-us-west-1

Redis

Elasticsearch

AWS RDS-us-west-2

AWS S3-us-standard

Service - Custom Domain Service

AWS S3-us-west-1

External domain service

AWS S3-us-west-2

External domain service - CDN

cloud.gov compliance notification

AWS s3-us-gov-west-1

AWS rds-us-gov-west-1

AWS ec2-us-gov-west-1

AWS elasticsearch-us-gov-west-1

AWS elasticache-us-gov-west-1